AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự? 

  • A. Chi trước của mèo và tay của người.
  • B. Cánh dơi và cánh chim.
  • C. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
  • D. Cánh chim và cánh bướm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A, B là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ chi trước

  C là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ lá

  D là cơ quan tương tự vì cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước bụng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>