AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quang chu kì?

  • A. Quang chu kì ảnh hưởng tới sinh trưởng nhưng không ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cây
  • B. Trong điều kiện ngày ngắn( đêm dài) nếu chiếu sáng bổ sung vào ban đêm làm cho cây ngày dài không ra hoa
  • C. Trong điều kiện ngày ngắn( đêm dài) nếu chiếu sáng bổ sung vào ban đêm làm cho cây ngày dài ra hoa
  • D. Cây trung tính chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA