ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự sinh sản ở thực vật hạt kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?
  1- Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên biến đổi thành.
  2- Quả chín do tác động của hoocmon etilen.
  3- Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 giao tử đực đều tham gia thụ tinh với trứng tạo hợp tử.
  4- Noãn được thụ tinh phát triển thành hạt.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1