ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây là sai ?

  • A. Tập tính di cư của cá hồi là tập tính bẩm sinh
  • B. Di cư theo mùa gặp phổ biến ở chim hơn so với các lớp động vật khác
  • C. Hươu đực đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu
  • D. Chim bồ câu di cư định hướng nhờ từ trường trái đất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95743

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1