YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loại hoocmon nào sau đây tham gia vào quá trình biến thái từ nòng nọc thành ếch?

  • A. Juvenin
  • B. Testosteron
  • C. Tiroxin
  • D. Ecđixon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA