ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  1- Nếu tế bào không có enzim thì các hoạt động sống không thể diễn ra được vì tốc độ của các phản ứng sinh hóa diễn ra quá chậm.
  2- Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của enzim.
  3- Enzim làm tăng tốc độ của các phản ứng và không mất đi sau phản ứng.
  4- Enzim là sản phẩm quan trọng của tất cả các phản ứng trong tế bào.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1