YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự thay đổi sáp suất trương nước ở thể gối của lá cây trinh nữ khi có va chạm cơ học là do

  • A. Sự vận chuyển K+ ra khỏi không bào gây mất nước
  • B. Sự vận chuyển Na+ ra khỏi không bào gây mất nước
  • C. Sự vận chuyển K+ đi vào không bào gây mất nước
  • D. Sự vận chuyển Nađi vào không bào gây mất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA