• Câu hỏi:

  Khi nói về sự hình thành điện thế nghỉ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
  1. Điện thế nghỉ có ở tất cả các tế bào sống.
  2. Điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh mực ống là -50mV.
  3. Điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh mực ống là -70mV.
  4. Ở trạng thái nghỉ ngơi, không bị kích thích phía trong màng mang điện âm, phía ngoài màng mang điện dương.
  5. Điện thế nghỉ đo được khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi, không bị kích thích.

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC