AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước được vận chuyển trong thân chủ yếu

  • A. từ mạch gỗ sang mạch rây
  • B. từ mạch rây sang mạch gỗ
  • C. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống
  • D. qua mạch gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA