• Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp, CO2 được sinh ra ở giai đoạn:

  • A. đường phân
  • B. chu trình Creps
  • C. đường phân và Creps
  • D. chuỗi chuyền electron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC