ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng nito nitrat và nito amon cho cây?

  • A. Nguồn nito con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón
  • B. Sự phóng điện trong cơn giông đã oxi hóa N2 thành nito dạng nitrat
  • C.  Nguồn nito trong nham thạch do núi lửa phun
  • D. Quá trình cố định nito bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nito hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1