YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các hình thức phát triển ở động vật gồm :

  • A. qua biến thái và biến thái không hoàn toàn
  • B. qua biến thái và không qua biến thái
  • C.  biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn
  • D. không qua biến thái và biến thái hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA