• Câu hỏi:

  Các hình thức phát triển ở động vật gồm :

  • A. qua biến thái và biến thái không hoàn toàn
  • B. qua biến thái và không qua biến thái
  • C.  biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn
  • D. không qua biến thái và biến thái hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC