AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng oxi của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch

  • A.  song song, ngược chiều với dòng nước
  • B. xuyên ngang với dòng nước
  • C. song song, cùng chiều với dòng nước
  • D. song song với dòng nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA