ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  1- Cơ thể con được hình thành nhờ cơ chế nguyên phân.
  2- Không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền sau mỗi thế hệ.
  3- Khi môi trường sống biến đổi nhiều thì sinh sản vô tính tỏ ra có ưu thế hơn sinh sản hữu tính.
  4- Ở thực vật có hoa, các cây mọc lên từ cành giâm của cây mẹ thường nhanh cho quả hơn các cây mọc lên từ hạt của cây mẹ.

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1