YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoocmon nào sau đây được hình thành ở lá và được di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa?

  • A. Carotenoid
  • B. Auxin
  • C. Florigen 
  • D. Diệp lục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA