• Câu hỏi:

  Mạch bổ sung của gen ở sinh vật nhân thực có 3 loại nucleotit, T = 600 và chiếm 40% sốnucleotit của mạch; X – A = 300. Số lượng từng loại nucleotit trên mạch mã gốc của gen này là:

  • A. T = 300, G= 400, A = 600
  • B. T = 300, G= 600, A = 600
  • C. T = 300, G= 500, A = 600
  • D. G = 300, T= 600, A = 600

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC