• Câu hỏi:

  Ở một loài, một tế bào sinh dục 2n nguyên phân liên tiếp một số lần tạo các tế bào con. Các tế bào con hình thành từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường cho 128 tinh trùng chứa NST giới tính Y. Số tế bào sinh tinh là:

  • A.  512 
  • B. 128
  • C. 32
  • D.  64

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC