ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  1. Pha tối chỉ diễn ra trong bóng tối
  2. Pha sáng diễn ra cần ánh sáng.
  3. Trong quang hợp, nước không được tạo ra trong pha tối
  4. Quá trình quang hợp, CO2 không được sử dụng ở pha sáng.
  Có bao nhiêu nhận định đúng?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1