• Câu hỏi:

  Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng phát triển của động vật?

  • A. Thức ăn
  • B. Ánh sáng
  • C. Nhiệt độ
  • D. Độ ẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC