ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về những nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng ?
  1- Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.
  2- Xuân hóa là hiện tượng ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ.
  3- Xitokinin là sắc tố cảm nhận quang chu kì.
  4- Cây trung tính ra hoa không phụ thuộc vào xuân hóa và quang chu kì.

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1