YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau đây về hô hấp ở thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm:
  (1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản.
  (2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
  (3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
  (4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm.
  Số nhận định đúng trong các nhận định nói trên là:

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA