AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người mắc bệnh hoặc hội chứng nào sau đây là đột biến dạng thể ba? 

  • A. Hội chứng Đao
  • B. Bệnh ung thư vú
  • C. Hội chứng Tơcno 
  • D. Bệnh pheninketo niệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>