YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người mắc bệnh hoặc hội chứng nào sau đây là đột biến dạng thể ba? 

  • A. Hội chứng Đao
  • B. Bệnh ung thư vú
  • C. Hội chứng Tơcno 
  • D. Bệnh pheninketo niệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44979

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON