AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc? 

  • A. Exon là đoạn ADN mã hóa các axit amin nằm trong vùng điều hòa của gen
  • B. Vùng kết thúc của gen ở vi khuẩn có những trình tự nucleotit không mã hóa axit amin
  • C. Mỗi gen cấu trúc có 3 trình tự nucleotit theo thứ tự: vùng điều hòa – mã hóa – kết thúc 
  • D. Vùng điều hào của gen là vùng mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>