YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, A – quy định quả đỏ, a – quy định quả vàng. Ở cơ thể lệch bội, hạt phấn (n+1) không cạnh tranh được với hạt phấn (n), còn các loại tế bào noãn đều có khả nawg thu tinh. Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/6? 

  • A. Mẹ Aa x Bố AAa
  • B. Mẹ Aaa x Bố AA
  • C. Mẹ AAa x Bố AA 
  • D. Mẹ Aa x Bố Aaa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA