• Câu hỏi:

  Một loài thực vật, A – quy định quả đỏ, a – quy định quả vàng. Ở cơ thể lệch bội, hạt phấn (n+1) không cạnh tranh được với hạt phấn (n), còn các loại tế bào noãn đều có khả nawg thu tinh. Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/6? 

  • A. Mẹ Aa x Bố AAa
  • B. Mẹ Aaa x Bố AA
  • C. Mẹ AAa x Bố AA 
  • D. Mẹ Aa x Bố Aaa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC