AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, sự rối loạn phân li của cặp NST số 21 trong lần phân bào I của giảm phân sẽ tạo ra 

  • A. hai tinh trùng thiếu một NST và hai tinh trùng bình thường
  • B. hai tinh trùng bình thường, một tinh trùng có hai NST số 21 và một tinh trùng không có NST số 21.
  • C. hai tinh trùng thừ 1 NST và số 21 và hai tinh trùng thừa một NST số 21 
  • D.  hai tinh trùng thiếu một NST số 21 và hai tinh trùng thừa 1 NST số 21

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>