YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa? 

  • A. Dựa vào cấu trúc của gen
  • B. Dựa vào sự biểu hiện kiểu hình của gen
  • C. Dựa vào kiểu tác động của gen 
  • D. Dựa vào chức năng sản phẩm của gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA