AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng với đột biến cấu trúc đỏa đoạn NST? 

  • A. Đảo đoạn là nguyên nhân gây bệnh ung thư máu ở người
  • B. Đảo đoạn không làm thay đổi trình tự phân bố gen trên các NST
  • C. Đảo đoạn làm tăng hoạt tính enzim amilaza ở lúa đại mạch 
  • D. Đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA