YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đột biến lệch bội xảy ra ở một cặp NST trong nguyên phân của tế vào sinh dưỡng 2n sẽ tạo ra 2 tế bào con có bộ NST 

  • A. 2n + 1 và 2n – 1 hoặc 2n + 2 và 2n – 2
  • B. 2n + 2 và 2n – 1 hoặc 2n + 1 và 2n – 2
  • C. n + 1 và 2n – 1 hoặc 2n + 2 và n – 2 
  • D. 2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 1 và n – 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA