ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cơ chế phát sinh đột biến thể lệch bội là do tác nhân gây đột biến 

  • A. làm rối loạn sự phân li của 1 cặp NST ở kì sau của giảm phân
  • B. làm cho NST bị đứt gãy rồi tái kết hợp bất bình thường
  • C. làm cho một hoặc một số cặp NST không phân li trong phân bào
  • D. làm rối loạn quá trình nhân đôi hoặc trao đổi chéo của NST trong phân bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA