AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn polipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys – Pro. Biết rắng các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit nói trên có trình tự nucleotit là: 

  • A. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’
  • B. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’
  • C. 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’ 
  • D. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>