AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rối loạn phân li cặp NST giới tính trong giảm phân I ở bố, mẹ giảm phân bình thường, qua thụ tinh tạo ra 

  • A. thể 3X, hội chứng Tơcno
  • B.  thể 3X, hội chứng Claiphento
  • C. hội chứng Tocno, hội chứng Caliphento 
  • D. hội chứng Đao, hôi chứng Tơcno

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>