YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự biểu hiện kiểu hình của đột biến gen trong đời cá thể xảy ra như thế nào? 

  • A. Đột biến gen trội chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử.
  • B. Đột biến gen lặn không được biểu hiện.
  • C. Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp. 
  • D. Đột biến gen trội biểu hiện cả khi ở trạng thái đồng hợp tử và dị hợp tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>