YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây không đúng? 

  • A. Gen đột biến trội ở dạng dị hợp có thể biểu hiện thành thể đột biến
  • B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu của tiến hóa và chọn giống
  • C. Trong quá trình ohiene mã nếu lắp ráp sai nguyên tắc bổ sung thì sẽ gây đột biến gen 
  • D. Quá trình nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung thì có thể tạo ra đột biến gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>