AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động LC lí tưởng có điện dụng C = 2μF và năng lượng điện từ W   = 16.10−6J . Khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của  tụ điện u = 2 V thì tỷ số giữa  cường  độ dòng điện i chạy trong mạch và cường độ dòng điện cực đại I0 là: 

  • A. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 2 }}{3}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>