AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử 

  • A. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân 
  • B. Hạt nhân trung hòa về điện
  • C. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton 
  • D. Số nuclôn N bằng hiệu số khối A và số prôton Z

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>