AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos 2\pi f\) (V) (trong  đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi tần số của điện áp là f1 = f thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1 . Khi tần số của điện áp là f2 = 3f thì hệ số công suất của đoạn là cosφ2 =  \(\sqrt 2 \)cosφ1 . Giá trị của cosφ1 và cosφ2 lần lượt là

  • A. \(\frac{1}{5};\frac{{\sqrt 2 }}{5}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 7 }}{4};\frac{{\sqrt {14} }}{4}\)
  • C. \(\frac{2}{5};\frac{{\sqrt 3 }}{5}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2};1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>