AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến  hành hai lần kích thích dao động.

  Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là Δt1.

  Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực phục hồi đổi chiều là Δt2. Tỉ số \(\frac{{\Delta {t_1}}}{{\Delta {t_2}}} = \frac{2}{3}\) . Tỉ số gia tốc vật và gai tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: 

  • A. 0,8.                 
  • B. 1,5.                    
  • C. 12.                                  
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>