AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch LC đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và dòng điện cực đại trong mạch làI0. Biết vận tốc truyền sóng điện từ là C. Biểu thức xác định bước sóng trong dao động tự do trong mạch là.

  • A. \(\lambda  = 2c\pi \frac{{{Q_0}}}{{2{I_0}}}\)
  • B. \(\lambda  = 2c{\pi ^2}\frac{{{Q_0}}}{{{I_0}}}\)
  • C. \(\lambda  = 4c\pi \frac{{{Q_0}}}{{2{I_0}}}\)
  • D. \(\lambda  = 2\pi \frac{{{Q_0}}}{{{I_0}}}c\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>