YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì 

  • A. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.      
  • B. vận tốc và gia tốc cùngcó giá trị âm.
  • C. véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc.                   
  • D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA