AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi N0 là số hạt nhân tại thời điểm t = 0, λ là hằng số phóng xạ. Số hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian t tính từ thời điểm t = 0 được xác định bằng công thức: 

  • A. \(\Delta B = {N_0}\left( {1 - {e^{ - \lambda t}}} \right)\)
  • B. \(\Delta B = {N_0}\left( {1 - {e^{\lambda t}}} \right)\)
  • C. \(\Delta B = {N_0}\left( {{e^{ - \lambda t}} - 1} \right)\)
  • D. \(\Delta B = {N_0}\left( {{e^{\lambda t}} - 1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA