AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 16 V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 2Ω mắc song song với một biến trở Rx. Điều chỉnh Rx để công suất tiêu thụ trên Rx lớn nhất. Giá trị công suất này bằng 

  • A. 128 W.                     
  • B. 64 W.        
  • C. 32 W.                
  • D. 16 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>