AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm. Cảm kháng của cuộn dây là ZL, cuộn dây có điện trở hoạt động là r. Hệ số công suất của đoạn mạch là

  • A. \(\frac{{\sqrt {\left| {{r^2} + Z_L^2} \right|} }}{r}\)
  • B. \(\frac{r}{{\sqrt {\left| {{r^2} - Z_L^2} \right|} }}\)
  • C. \(\frac{r}{{\sqrt {\left| {{r^2} + Z_L^2} \right|} }}\)
  • D. luôn bằng 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>