AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng liên kết cho một nuclôn trong các hạt nhân \(_{10}^{20}Ne;_2^4He;_6^{12}C\) tương ứng bằng 8,03 MeV, 7,07MeV và 7,68 MeV. Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân \(_{10}^{20}Ne\) thành hai hạt nhân \(_2^4He\) và một hạt nhân \(_6^{12}C\)\) là: 

  • A. 10,04 MeV.            
  • B. 11,88 MeV.           
  • C. 5,94 MeV.                 
  • D. 40,16 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>