AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu đúng là: 

  • A.  Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 
  • B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
  • C.  Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 
  • D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>