AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J 

  • A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 
  • B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
  • C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. 
  • D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA