AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 100\sqrt 3 \cos \left( {100\pi t + {\varphi _0}} \right)\) (V) vào hai đầu A, B của mạch điện cho như hình H1. Khi K mở hoặc đóng thì đồ thị cường độ dòng điện theo thời gian tương ứng là im và iđ như hình H2. Hệ số công suất của mạch khi K đóng là

  • A. \(\frac{1}{{\sqrt 5 }}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)
  • D. \(\frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>