AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy biến đổi: 

  • A.

   Cơ năng thành điện năng         

  • B. Điện năng thành cơ năng
  • C. Nhiệt năng thành cơ năng             
  • D. Quang năm thành cơ năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>