AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở: 

  • A.

   Môi trường truyền tin   

  • B. Mã hoá tin                       
  • C. Xử lý tin               
  • D. Nhận thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>