AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là: 

  • A. 500KV            
  • B. 800KV   
  • C.  220KV              
  • D. 110KV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>