AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các khối cơ bản của máy tăng âm gồm: 

  • A. 6 khối          
  • B. 5 khối   
  • C. 4 khối     
  • D. 7 khối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>